dum

MS 06 Ekonomy

Společnost MS Haus, s.r.o. má certifikovanou výrobu vnitřních i vnějších stěn a stropů a výroba je dozorována autorizovanou osobou VVUD Praha. Zároveň je vlastníkem certifikace pro "Montované domy na bázi dřeva" dle Dokumentu národní kvality.

Dům MS 06

Cena zvenčí dokončeného domu je od 837 300,- Kč (58 m2).

Cena na klíč od horní hrany základové desky je od 997 900,- Kč (58 m2)

Dům MS 06

Dům MS 06 vychází z úsporného dispozičního řešení 3+k.k s komorou. Je navržen ve dvou variantách a sice se sedlovou střechou s menším spádem okolo 25° a v druhé variantě se sedlovou střechou o spádu 40°, kde je možno v přízemí na místo komory umístit schodiště a do podkroví potom další dva pokoje a komoru a to hned při výstavbě nebo podkroví připravit pro budoucí vestavbu. Za příplatek je možno obývací pokoj zvětšit dle přání zákazníka, event. vytvořit částečně krytou terasu.

Více informací: https://www.ms-haus.cz/rodinny-dum-ms-06-a.html 

Today more than ever, the rise of digital technologies has created a complex online environment that now includes fraudulent online pharmacies, online facilitators and foreign entities. https://pathsinc.org/images/pages/?buy-azithromycin-online.html However such drugstores can make life better for those caring for their aged parents. Purchasing pills online can be a best idea, as long as you do it responsibly. Whether or not it is legal to buy your prescription drugs online depends on many factors.