dum

MS 11 Ekonomy

Společnost MS Haus, s.r.o. má certifikovanou výrobu vnitřních i vnějších stěn a stropů a výroba je dozorována autorizovanou osobou VVUD Praha. Zároveň je vlastníkem certifikace pro "Montované domy na bázi dřeva" dle Dokumentu národní kvality.

MS 11 Ekonomy

Zastavěná plocha: 129,94m2

Užitná plocha: 113.24 m2

Obestavěný prostor: 451,60 m3

Více informací: https://www.ms-haus.cz/ms-11-ekonomy.html