dum

MS 22 Ekonomy

Společnost MS Haus, s.r.o. má certifikovanou výrobu vnitřních i vnějších stěn a stropů a výroba je dozorována autorizovanou osobou VVUD Praha. Zároveň je vlastníkem certifikace pro "Montované domy na bázi dřeva" dle Dokumentu národní kvality.

Dům MS 22

Zastavěná plocha: 185,25 m2

Užitná plocha: 167,13 m2

Obestavěný prostor: 798,60 m3

Více informací: https://www.ms-haus.cz/rodinny-dum-ms-22.html